Upprop

Vi är tolv byalag i Marks kommun som tröttnat på att så gott som dagligen läsa om den svenska vården såsom en olönsam sjukvård, hot om nedläggningar och försämringar, ständiga förändringar samt personalbrist och flykt. Vi vill inte längre höra alla patientberättelser om hur man alltför ofta blir illa bemött, felaktigt behandlad och många gånger inte når fram till en läkare överhuvudtaget. Vi ser ett stort systemfel som gör den svenska vården sjuk. Vi ser också hur landsbygden drabbas extra hårt av detta!

Därför kräver vi nu ett radikalt omtag enligt följande punktlista:

  1. Etiska värden skall styra vården, i första hand människovärdesprincipen, därefter behovs- och solidaritetsprincipen samt sist kostnadseffektivitetsprincipen.
  2. Huvudmannaskapet för sjukvården måste tas över av staten. Detta för att ge lika vård oavsett vilken region, landsting eller kommun du bor i. Oavsett om du bor i stad eller landsbygd. Det behövs en helhetssyn på hela vårdkedjan.
  3. Mellanled i form av en mängd beställarnämnder och utförarstyrelser med partipolitiskt utnämnda ledamöter måste bort. En klar central riktlinje måste mötas med stort medinflytande från personal och brukare. Speciellt landsbygdens utmaningar måste lösas ihop med landsbygdsfolkets lösningsorienterade kreativitet.
  4. Professionen, det vill säga läkare, sjuksköterskor med fler måste få mer att säga till om och ett större eget ansvar för vården. Det är de och inte ekonomer som kan sjukvård!
  5. Ersättningen kan inte baseras på detaljstyrning och konstgjorda marknadspriser. Detta system ger farliga och sjuka konsekvenser. Ersättningen måste baseras på ramavtal.
  6. Stafettjänsterna är ett system som måste bort. Staten måste nu se över utbildningskvoterna så att de kommer i fas med behovet!
  7. Solidariskt ersättningssystem för stafettjänster måste skapas tills detta systemfel är åtgärdat. Att lägga detta samhällsproblem på enskilda aktörer företrädesvis på landsbygden är orimligt!
  8. Vårdvalet måste göras om. Etableringen kan inte vara marknadsstyrd såsom idag istället för behovsstyrd, då detta slutar med utarmad landsbygd!
  9. Landsbygden måste få rimliga villkor att vara levande vilket inbegriper en fungerande vård inom rimliga avstånd.

Här kan du läsa hela uppropet.

Håller du med oss, så kan du också underteckna uppropet här!

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s