Möte med Vänsterpartiet regionfullmäktigeledamot Eva Olofsson

Möte med regionfullmäktigeledamot Eva Olofsson, Vänsterpartiet och den politiske sekreteraren inom hälso- och sjukvård, Niklas Theodorsson.
Från Frisk sjukvård deltog Ing-Britt Helgesson, Marcus Otterloo och Monica Molin.
Mötet hölls i ABFs lokaler på Magasinsgatan i Borås. 

Vi presenterad oss och berättade lite kort vad Frisk sjukvård har för tankar om vården. En omorganisation behövs för att vården ska bli likvärdig över hela landet och  för att komma till rätta med personalproblem. Vi har tittat på Norges sjukvårdsmodell och hämtat mycket idéer därifrån. Liknande system finns i fler länder.
Staten får ett övergripande ansvar för de stora universitetssjukhusen, där specialistsjukvården ska bedrivas och utformar regler så alla arbetar enligt samma principer. Landstingen har spelat ut sin roll och ansvaret för primärvården flyttas till kommunerna. De har redan idag stort ansvar för bland annat skol- och hemsjukvård och känner sina patienter och områden.

 Eva Olofsson delade inte våra tankar och tyckte inte det blir bra att staten lägger sig i för mycket. Lite förvånande, eftersom Vänstern av tradition alltid velat förstatliga både industrier och annat. Socialstyrelsen behöver sätta upp lite grundregler men sen är det upp till landstingen att sköta all vård i respektive område. Att ge kommunerna makt över primärvården skulle bara göra att det blir rörigt och ingen skulle ha kontroll, bland annat med anledning av vårdvalet. Dessutom skulle det innebära en omorganisation till och det skulle heller inte vara så lyckat.
Överlag, utan att för den skull vara helt emot viss valfrihet, så såg de dessa vårdvalsreformer som ett stort bekymmer. Det försvårar den parlamentariska styrningen och kräver ett stelbent reglemente då det ska vara lika villkor för alla. Kruxet är att verkligheten visar upp olika förutsättningar som krockar med detta synsätt, varpå politiken i efterhand försökt lappa o laga för att kompensera. Samtidigt så kändes det inte som att de ville ta strid för att ändra på detta utan det är som det är, när det gäller genomförda reformer.

 Vänsterns recept för en bättre vård, var istället att lita till tekniska lösningar som till exempel läkare via webbkamera, specialistsjukvårdsteam som åker hem till folk och sköterskebilar som rycker ut vid vissa larm.
Dessutom vill de, som enda parti i regionen, höja skatten med 30 öre och verka för att statsbidragen inflationssäkras.
De tyckte att det var ok att köra med metoden laga och lappa. Det vill säga, pytsa in lite pengar till nån verksamhet för att få en drägligare tillvaro för personal och patienter.
För att råda bot på personalbristen föreslår Vänstern att det utbildas fler. Och att arbetsmiljön blir bättre vilket kan ske genom till exempel arbetstidsförkortning med bibehållen lön, vilket alla andra partier är emot. Och man var helt emot användandet av bemanningsläkare, men det är ju alla partier eniga om.
Tydligen ska regionen bilda en egen bemanningspool där man ska kunna hyra personal. Det är väl ingen större skillnad på en privat bemanningspool eller en som drivs via regionen, förutom att vinsten hamnar i privata fickor eller hos regionen? Den privata poolen kommer väl att locka med högre lön så frågan är väl hur många som kommer att lista sig på regionens pool?

Eva höll med om att själva sättet som regionen är organiserad på är rörig med alltför många nämnder och styrelser. Men hon verkade inte ha något förslag på vad man ska göra istället.

Marcus frågade i slutet av vårt möte vad Vänstern skulle genomföra om de vann regionvalet med 60 % men Eva kunde inte ge några riktigt bra förslag. Till slut sa hon att många av deras idéer inte kan genomföras utan att de får stort inflytande i regeringen/riksdagen. Jag tyckte det kändes visionslöst och det verkade inte finnas några bra idéer eller drömmar om hur vi skulle kunna få en jämlik och bra vård. 

Inget av partierna vi pratat med verkar ha några större visioner om framtidens vård, förutom spännande tekniska lösningar. Det lovar inte gott inför framtiden och hur den framtida vården ska organiseras. Det lär bli ett spännande val i höst. Eller så blir det inte det, med tanke på att det inte skiljer något nämnvärt mellan partierna. Alla är eniga om problemen men ingen vill ändra på grundstrukturerna! Hur lyckas vi lyfta den grundfrågan?

För Frisk Sjukvård
Monica Molin
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SVT tar upp den svenska vårdens situation!

Se på SVT om den svenska vården och dess utmaningar. Manuset skulle ha kunnat vara hämtat från Frisk sjukvårds kampanj, då det är precis dessa frågeställningar och denna kritik vi för fram!

 

Se programmet här!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

god jul 2017 fS

Bild | Posted on av | Lämna en kommentar

Hjälpen fem mil bort – nu krävs ändring!

I Borås Tidning den 6/11 publicerades återigen artiklar om avsaknaden av  IVPA i vissa kommuner i Västra Götaland. I och med det nya avtalet (som inte längre är så nytt) som trädde i kraft i juni 2016 där deltidsbrandkåren endast får rycka ut på hjärtstopp sk prio 1 larm.

I första artikeln nedan gick tack och lov allt väl, inga hjärtstopp men här hör vi historien om otrygghets känslan av inte få professionell vård på plats vid olycka.

Därefter följer två artiklar som berättar om medborgarförslag i Marks Kommun kring IVPA samt hur Bollebygd/Töllsjö valt att hantera frågan.

Trevlig läsning!

BT 2017/11/06 – ARTIKEL 1

”Snabb vård högt på deras kravlista

TORESTORP. I Torestorp finns fortsatt en oro efter förändringarna som gjorts när det gäller IVPA, i väntan på ambulans. Enligt ett medborgarförslag från orten bör Marks kommun göra en egen satsning så att räddningstjänsten får åka på fler sjukvårdslarm i Svansjöområdet.

Av Cecilia Karlsson, Markbladet

I augusti slog olyckan till hemma hos Ingamaj Abrahamsson i Torestorp. Hon och hennes syster höll på att packa in saker i bilen då handbromsen plötsligt släppte och bilen rullade bakåt – i tumultet träffades Ingamaj av en bildörr.

– Jag föll handlöst och slog i huvudet i marken, berättar hon.

På garageuppfarten blev Ingamaj liggande i drygt en timme. Sambon Stig Håkansson och förbipasserande, som stannat till för att hjälpa, ringde efter ambulans men ska först ha fått beskedet att inget fordon fanns tillgängligt.

– Det hade varit skönt om deltidsbrandkåren hade kunnat få åka ut och lugna ner mig och de andra, menar Ingamaj.

Det var ifjol som det nya IVPA-avtalet trädde i kraft. Som BT berättat tidigare innebär det nya avtalet att räddningstjänsten larmas ut vid hjärtstopp, medvetslöshet eller på ambulansens begäran. Bakgrunden till förändringen var att det tidigare fanns ett muntligt avtal mellan Säs och Särf, vilket gav en osäkerhet kring medicinskt ansvar och andra juridiska frågor.

Men många i Mark har reagerat mot förändringen, då IVPA ses som trygghetsskapande. Bland annat har nätverket Frisksjukvård varit kritiska.

– Om deltidsbrandkåren får rycka ut kan de vara på plats inom några minuter men man får inte åka ut på lika många larm längre eftersom det ska vara samma villkor för oss i tassemarken som i Göteborg, säger Siv Kopacsi, som är engagerad i nätverket Frisksjukvård och tidigare ordförande i Torestorps Framtid, och fortsätter:

– Det är inte klokt, ett slöseri med de resurser som finns.

Hon har varit aktiv i debatten som följt kring IVPA och lyft frågan hos politiker både i kommunen och regionen via sitt engagemang i Frisksjukvård.

– Man lyssnar artigt, håller med om att det finns problem men ingen vill ta ansvar för det, säger Kopasci.

Nu har Kopasci sänt in ett medborgarförslag till kommunstyrelsen där hon trycker på att Marks kommun bör ta inspiration av Bollebygd.

Där vill man diskutera fram en lösning med Säs och Särf så att räddningsvärnet i Töllsjö kan åka ut på alla typer av prio ett-larm, med kommunen som medfinansiär.

– Jag tycker man ska måna om hela kommunen. Det måste inte göras lika överallt, utan man kan anpassa verksamheten efter behov, säger Kopacsi, som vill se en återgång till de tidigare villkoren för IVPA för Svansjöområdet.

För Ingamaj slutade olyckan i augusti med ambulansfärd till Borås. Samma natt kunde hon återvända hem, blåslagen med bland annat smärta i revbenen.

– Det gick ändå bra och många har råkat ut för värre, men tänk om jag hade hamnat under bilen och blivit liggande?

fakta

I väntan på ambulans

Står för i väntan på ambulans, en tjänst som sjukvården beställer av räddningstjänsten. IVPA regleras av hälso-och sjukvårdslagen.

Ett nytt avtal mellan Säs och Särf började gälla i juli 2016, som följer gemensam linje som arbetats fram av kommuner och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Det nya avtalet påverkar inte räddningstjänstens beredskapsorganisation, som följer lagen om skydd och beredskap.””

BT 2017/11/06 ARTIKEL 2

”Politiker vill titta på IVPAförslag

Medborgarförslaget om en egen IVPA-satsning har landat hos kommunstyrelsen. Men något beslut har inte fattas ännu. ”Min personliga uppfattning är att jag inte vill avfärda det här”, säger kommunalrådet Peter Landgren (S). KINNA.

Av Cecilia Karlsson

Landgren, som tagit del av förslaget, menar att han vill titta vidare på frågan.

– Rent formellt så ligger inte det här inom kommunens ansvar, men min personliga uppfattning är att jag inte vill avfärda det här och säga att det inte är vårt bord. Det handlar samtidigt om våra medborgares trygghet.

Även Leif Sternfeldt, som tillfälligt representerar Markalliansen, har sett förslaget.

– Vi har fått till oss ganska mycket synpunkter om IVPA, främst från Torestorpsområdet och de ligger ju längst bort, säger Sternfeldt (C).

Han fortsätter:

– Vi får titta på hur Bollebygds kommun vill göra och sedan utreda vad som kan vara det bästa för oss i Mark. Men jag tror att en single responder kan vara en bra lösning, det har fungerat bra i Tranemoområdet.

Single responder, det vill säga ett specialutrustat fordon med en ambulanssjuksköterska, har införts på prov under ett år med start i februari i Svenljunga och Tranemo. Som BT berättat tidigare lämnades det i september in en projektutvärdering till styrelsen för Säs, som ska ta ställning till vad som ska hända när projektet avslutas.””

BT2017/11/06 ARTIKEL 3

”Bollebygd är med och betalar IVPA i Töllsjö

Bollebygds kommun har utlovat ett bidrag på 50 000 kronor för att Töllsjö räddningsvärn ska kunna åka på alla prio ett-larm i väntan på ambulans (IVPA). Behovet kvarstår även om räddningstjänsten i Bollebygd får en single responder. TÖLLSJÖ.

Av Anne Engström

I dagsläget får räddningsvärnet i Töllsjö åka på tre typer av IVPA, nämligen hjärtstopp, medvetslöshet och på ambulans begäran. Men i Töllsjö vill räddningsvärnet fortsätta åka ut på alla typer av prio ett-larm, med hänvisning till att väntetiden på ambulans i Töllsjö är 30 minuter.

Som BT berättade i början av september kom därför Bollebygds kommun fram till att man ville vara med och finansiera merkostnaden som det skulle innebära att åka på alla typer av larm istället för bara tre kategorier.

Räddningsvärnets platschef i Töllsjö Jan Henriksson räknade ut att det bara handlar om cirka 50 000 kronor per år.

Nyligen beslutade Södra Älvsborgs sjukhus att Bollebygd ska få en så kallad single responder 2018 genom vårdöverenskommelsen. En single responder är en välutrustad utryckningsbil bemannad med en akutsjuksköterska som kan komma snabbare fram till en patient vid larm eftersom den cirkulerar i ett visst område och inte utför sjuktransporter.

– Single responder är ett bra förslag, säger Jan Henriksson. Det skulle kunna kapa en del på utryckningstiderna och det är ett säkert system i och med att det alltid finns en person tillgänglig. Men vi vill fortfarande gärna ha den lösning för Töllsjö som vi presenterade, så att även vi kan åka på larm.

I september hoppades kommunstyrelsens ordförande Peter Rosholm (S) att Bollebygds kommun kan ha ett nytt avtal med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund om IVPA klart före årsskiftet.

– De diskussionerna är inte avslutade ännu, men vi vill förstås få till ett avtal så snart som möjligt. Det räcker inte att gå ut och lova saker. Vi måste förverkliga dem också.

Jan Henriksson hoppas på sikt även att få utöka med en mindre bil i Töllsjö. Om man har en mindre bil som inte kräver C-körkort kan exempelvis sjukvårdspersonal som bor på orten åka ut på IVPA-larm.””

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hur ser SD på vårdfrågan inför kommande val?

 

Måndagen den 2 oktober 2017  träffade Frisk Sjukvård Inga-Maj Krüger, SD, i Torestorp för att diskutera och lyssna på hur hennes parti ser på vårdfrågan. 

Inga-Maj Kruger är ledamot i södra Hälso-o sjukvårdsnämnden, ledamot i Hälsosjukvårdstyrelsen och ledamot i regionfullmäktige. 

Närvarande från Frisk Sjukvård var Siv Kopacsi, Torestorp, Monica Molin, Fritsla, Bengt Bengtsson och Inga-Lill Hermansson, båda Öxabäck. 

Inga-Maj Kruger inledde med att säga, att alla har rätt till sjukvård och alla har rätt till att fritt välja vårdgivare. Det fria valet är viktigt, men alla har dock inte samma möjligheter att välja; det gäller t ex för landsbygden. Befolkningsunderlaget styr utbudet. Hon var mycket tydlig med att det inte kan finnas samma service på små orter som i storstäderna. 

Frisk sjukvård förespråkar en modell med ökat statligt ansvar och ett kommunalt ansvar för primärvården. Här håller Inga-Maj inte med utan menar att statligt styre försvårar och ger längre beslutsvägar. Dock kan hon tänka sig mer kommunalt ansvar. 

SD har i sitt budgetförslag för regionen ett förslag om att ge lättnader i studielånen för de läkare som väljer att arbeta i glesbygd. En modell som finns i Norge och som Frisk Sjukvård ser positivt på. SD menar också att vården skulle bli bättre om den styrs av professionen och inte enbart av politiker. 

Vi talade också om ansvar och tillsyn över vården och Inga-Maj beklagar de krångliga beslutsvägarna och svårigheten att nå fram till dem/ den som har ansvaret i en fråga. Hon påpekade också, att eftersom Olof Palme tog bort tjänstemannaansvaret, kan man inte ställa någon till svars om verksamheter inte fungerar. 

Inga-Maj tog också upp distriktssköterskornas roll och betonade vikten av att de finns tillgängliga även utanför vårdcentralerna. Något som vi erfarit i och med indragningarna i Öxabäck och Fritsla bl a. 

Vi diskuterade också vårdcentralerna i kommunen. Inga-Maj framhöll VC i Sätila och Rävlanda (privat) som det goda exemplet, några konkreta förslag på hur de offentliga vårdcentralerna skulle bli bättre fanns dock inte. 

Det behövs, enligt SD, mer resurser till vården, inte minst med tanke på dem som benämns som ”nysvenskar” och även en öronmärkning av pengarna, så de går till rätt saker. 

Vad gäller det politiska arbetet betonas samarbete; mellan de olika partierna – med omarbetningen av KoK-boken som exempel – och mellan region och kommun t ex vad gäller att ta hand om färdigbehandlade som skrivs ut från sjukhusen. 

Vi tog också upp frågan om IVPA- i väntan på ambulans – där Inga-Maj menade att Single Responderverksamheten borde fungera bra. Hon förordar också mobila team. Dock finns de lösningarna än så länge bara i ett fåtal kommuner. 

Sammanfattningsvis kan man säga att precis som vid de övriga politikermötena är intrycket att man inser att det finns brister i vården som måste åtgärdas, men har inga konkreta förslag om vad och hur det ska göras. Återstår att se vad som blir av förslaget till reformering av primärvården som regionen tog i våras.  

Bilden av regionen som en byråkratisk koloss med eget liv och snåriga besluts- och ansvarsvägar blir dock för varje möte allt tydligare. 

Vid pennan,

Inga-Lill Hermansson
Öxabäcks bygdelag

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Intressant artikel i GP om systemfel som orsakar onödigt lidande! 

Inte bara Frisk Sjukvård ser systemfelet inom vården!

”Sjukvården lider av ett systemfel som aldrig kommer att förändras så länge som varken politiker eller ledande tjänstemän erkänner fel och brister, skriver Håkan Hedman, Njurförbundet.”

Läs hela artikeln här

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Möte med Cecilia Andersson, centerpartiet!

 

Fredag 8 september 2017 träffade Frisk Sjukvård Cecilia Andersson på Centerexpeditionen på Kungsgatan i Borås. Här följer en summering av mötet.

 

Närvarande från nätverket frisksjukvård: 

Marcus Otterlo 

Inga-Lill Hermansson 

Bengt Bengtsson 

Monica Molin 

Siv Kopacsi 

 

Cecilia Andersson är ledamot i hälso-och sjukvårdsstyrelsen och  1:a vice ordförande i södra hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Vi hälsas välkomna och Marcus redogör i korta drag vår inställning och vad vårt upprop innehåller. Cecilia säger att hon läst vårt upprop inför mötet. Hon håller inte med oss om att staten borde få ett övergripande ansvar för vården. Hennes inställning är att staten redan nu styr via Socialstyrelsen som ger nationella riktlinjer. 

Hon tycker inte heller att vår inställning att Norge är en bra förebild för att säkra vården i glesbygd stämmer. Hon säger att det finns stora brister i Norge och att man där tittar på organisationen i Sverige. 

Hon anser att den organisation som finns idag i VG-regionen är bra. De brister som finns anser hon man kan klara genom mer dialog mellan kommun och region. 

Hon påpekar också hur viktigt det är med uppföljning och säger att man idag nästan helt tappat den delen från politikens sida. Man fattar beslut om hur saker skall göras – skriver riktlinjer – men följer sedan inte upp om vårdgivaren verkligen lever upp till kraven. Cecilia ser där ett stort behov av mycket mer uppföljningar. 

Cecilia säger att man tidigare haft en gräns på 3500 listade patienter för att en vårdcentral skall vara ”lönsam”, men att hon nu fått signaler om att det nu krävs 4500 patienter. VG-regionen har ett krav på att minst EN vårdcentral skall finnas i varje kommun. 

Hon informerar om ägardirektiven till Närhälsan som ibland gör beslutsvägarna långa. 

Cecilia informerar om VG-regionens planer på hemsjukvårdsläkare enligt den modell som Skaraborg jobbat efter. Det finns också planer på närsjukvårdsteam. Team som utgår från lasarettet. Teamen består av läkare och specialistsjuksköterskor. De fungerar som palliativa teamet- som fungerat så i många år. 

Vi tar upp frågan om IVPA (i väntan på ambulans) och de långa inställelsetiderna ambulansen har. Enligt Cecilia är det försök med ”singel responder” som pågår i Tranemo kommun inte någon ersättning för de försämrade villkoren för IVPA utan en uppbackning för ambulansen. 

Detta är helt annan information än den vi tidigare fått av andra politiker och tjänstemän. 

Vi påpekar svårigheterna med att få kontakt med rätt personer i den gigantiska organisation som  

VG-regionen är och att man ofta inte ens får svar på inskickade skrivelser. 

 Vi tar upp frågan om dåligt fungerande vårdcentraler och där Närhälsan i Skene är ett skrämmande exempel på dåligt bemötande, ständig läkarbrist, dålig tillgänglighet. Cecilia har tidigare hört kritik angående Närhälsan i Skene. Hon säger att man under 5 år haft 7 olika chefer för vårdcentralen och att det naturligtvis påverkar kvaliteten. 

Man håller på med uppföljning och dialog med vårdcentralerna och skall inom några veckor besöka Skene. Cecilia skriver ner den kritik vi ger och lovar att framföra det vid sitt besök på Närhälsan Skene. 

Vi tar upp frågan om distriktsköterskor och föreslår att de vore en bra avlastning för vårdcentralerna. När distriktssköterskan fanns i Öxabäck var hon ett ”filter” som kunde hjälpa människor på nära håll och skilja småkrämpor från allvarligare symptom, som krävde läkarvård. Idag fungerar inte 1177 pga långa väntetider. Detta gör att många åker in till Borås lasaretts akutmottagning istället. 

 Sammanfattning av mötet: Vi har träffat Cecilia Andersson , centerpartiet. Hon har varit trevlig och öppen och lyssnat på våra argument. Hon har dock sin inställning klar angående organisationen inom VG-regionen och anser att den är väl fungerande och att den tack vare sin ”storhet” är stark och har ”muskler” till skillnad mot små landsting – till exempel Blekinge. Hon ser fördelen med en stor befolkningsmängd samt att man har ett universitetssjukhus i regionen. Det gör att man gynnas och att man har god ekonomi. Hon förstår problemen i glesbygd, men har inga konkreta förslag om hur man kan förbättra villkoren och jämlikheten för oss på landsbygden. 

Cecilia påpekar att hon själv är uppväxt i Tranemo och därför förstår våra argument. Hon möts ofta av oförstående politikerkollegor. Många har inte landsbygdsperspektivet enligt Cecilia. 

Vid datorn: 

Siv Kopacsi 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar