Vem styr sjukvården?

”Varför får vi ständigt läsa om sjukhus som gör minusresultat, vilket skapar en känsla hos både allmänhet och personal av att vården är en enda stor förlustaffär?”

Det kan man undra!?! läs hela artikeln på BT.se där Frisk Sjukvård grottar ner sig i frågan – Vem styr sjukvården? Du hittar artikeln här

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Fungerande sjukvård kräver bättre rustad primärvård!

 

Nedan debattartikel publicerades i GP den 8 oktober 2018, väl värd att läsa tycker vi!

”En fungerande primärvård är nyckeln till högre tillgänglighet och kontinuitet i vården. Men då krävs mer resurser. Annars kollapsar primärvården, skriver bland andra läkaren Anneli Vinensjö, SFAM Skaraborg.  

Ett stort antal kollegor publicerade nyligen ett upprop i DN (28/9) för att betona vikten av en fungerande primärvård. Utan ökade resurser kollapsar primärvården var devisen, och vi instämmer. I Västra Götaland är primärvårdens tilldelning inför kommande år endast 5,8 procent, en höjning som i hög utsträckning kommer att ätas upp av en befolkningsökning på 1,3 procent och löneökningar för befintlig personal. I motsats till vad alla befintliga utredningar förordat får vi alltså i Västra Götaland i praktiken mindre resurser för att möta behovet av tillgänglighet och kontinuitet. 

Neddragningar. Redan i dag pressas sköterskorna av trycket i telefonen och många läkare antingen flyr specialiteten eller blir sjukskrivna. Patienterna klagar över dålig tillgänglighet och bristande kontinuitet. Vill ni politiker i västra Götaland att vi skall ha en primärvård värd namnet är det dags att satsa nu, medan det fortfarande finns någon fast anställd personal kvar. 

Utbildning. Specialister i allmänmedicin är de som har minst möjlighet att vidareutbilda sig, samtidigt som vi skall vara de som uppmärksammar symptom, talande för sjukdomar med elakartat förlopp och ger lugnande besked och adekvat behandling till de som är i behov av det. Trots möjligheter till fortbildning har tyvärr många allmänläkare en såpass pressad situation på sin vårdcentral att det är svårt att komma ifrån. Patienterna kommer alltid först! 

Kontinuitet. Kontinuitet efterlyses av såväl patienter som makthavare. Betydelsen av kontinuitet, att ha sin egen doktor, är utomordentligt viktigt för alla patienter med kroniska sjukdomar men kräver tillräcklig tillgång på just distriktsläkare. Ett rimligt antal patienter att ta hand om är en förutsättning för kontinuitet i vården och ett föreslaget antal patienter per 100 procent arbetande läkare är 1 200 personer. 

Ett obegränsat antal patienter att ta hand om omöjliggör kontinuitet. 

Ett obegränsat antal patienter att ta hand om omöjliggör kontinuitet. Kontinuitet vad gäller läkare och distriktssköterskor är en trygghet för patienterna och möjliggör en god vård med hög kvalitet. I dag tar även nätdoktorer resurser från vårdcentralerna. En nätläkare har ingen möjlighet att läsa journal eller ge kontinuitet. Läkare med anslutning till vårdcentralen skulle däremot kunna gynna kontinuiteten och möjligen öka tillgängligheten. 

 

Nationell plan. Vi instämmer i att det behövs en nationell plan för att lösa primärvårdens problem på sikt. Det är orimligt med en organisation där vården ser olika ut beroende på var du bor. En långsiktig och hållbar strategi är det enda rimliga. I dag ser det tyvärr inte ut så utan varje landsting eller region sätter upp sina egna regler och i Västra Götaland är det krav och kvalitetsboken som styr vad vi skall göra i mångt och mycket – även hur vi skall göra det. 

AdminstrationI Göran Stiernstedts utredning ”En god vård” betonades bristen på tillit i vården i dag. I stället för att lita till att professionen gör det den är till för att göra krävs dokumentation av i stort sett allt som utförs, och om det inte dokumenteras finns det inte, det vill säga det vi inte har dokumenterat får vi inga pengar för. Självklart leder det till att vi lägger mer tid på att dokumentera och mindre tid finns därför tillgänglig för patienterna. 

Något som verkligen stjäl tid från patienterna är all den administration som läggs ner på sjukskrivningsprocessen. 

Något som verkligen stjäl tid från patienterna är all den administration som läggs ner på sjukskrivningsprocessen. Trots att vi, som känner våra patienter väl, intygar att en viss patient inte kan arbeta ifrågasätts det och intyg måste skrivas om och omformuleras för att passa i mallen. Utöver den frustration som både läkare och patient upplever tar det en stor del av den tid vi rimligen borde ägna åt patientmöten. 

 

En ovärderlig kedja. En god tillgänglighet och kvalitet i primärvården är en förutsättning för en god specialistsjukvård. Fungerar inte primärvården kommer allt mer och allt fler att hamna på akutmottagningarna. Att bara satsa på akutmottagningen är att börja i fel ände – en fungerande primärvård minskar behovet av akutsjukvård. 

Ännu har vi inte ett nationellt enhetligt system för styrningen av primärvården. I dag har ni, politiker i Västra Götaland, chansen att göra regionen till ett föredöme och en modell för Sverige.  

Västra Götaland. Ännu har vi inte ett nationellt enhetligt system för styrningen av primärvården. I dag har ni, politiker i Västra Götaland, chansen att göra regionen till ett föredöme och en modell för Sverige, men hur då? 

  1. Ge alla specialister i allmänmedicin ett avgränsat uppdrag så att det blir möjligt att prioritera kontinuitet och fast doktor för alla som vill. Det ökar vårdkvaliteten och arbetsglädjen. Detta är en springande punkt för ett hållbart arbetsliv som specialist i allmänmedicin. Utan denna avgränsning kommer vi aldrig att få en fungerande primärvård.
  2. Se till att 10-20 procent av arbetstiden ägnas åt fortbildning eller forskning. Gör fortbildning till en obligatorisk del av arbetet och informera alla chefer om vikten av fortbildning.

 

  1. Se till att alla nätdoktorer är anslutna till en befintlig vårdcentral. På det sättet ökar kontinuiteten och resurser kan fördelas till de patienter som mest behöver dem.
  2. Se till att det finns resurser att anställa det antal sjuksköterskor och läkare som behövs, men även undersköterskor, biomedicinska analytiker, sekreterare och psykosocial personal för att skapa en god vård för våra patienter. Det är kanske ingen överraskning, men sjukvård kostar pengar och kan aldrig bli lönsam! Det är något vi betalar till i hela vårt yrkesverksamma liv och det är när vi blir sjuka som vi vill få valuta för de pengarna!

Vi som är specialister i allmänmedicin har ett fantastiskt intressant och stimulerande arbete, vi vill kunna erbjuda våra patienter en god vård med hög tillgänglighet och hög kvalitet. Gör det möjligt för oss att erbjuda det! 

Anneli Vinensjö  

ordförande SFAM Skaraborg, specialist i allmänmedicin, Närhälsan Billingen, Skövde 

Margareta Hellgren  

sekreterare SFAM Skaraborg, specialist i allmänmedicin, PhD, Närhälsan S:a Ryd, Skövde 

Märit Löfgren  

ordförande SFAM S:a Älvsborg, ST-läkare i allmänmedicin, Hercules vårdcentral Borås 

SFAM – Svensk förening för allmänmedicin 

GP 2018 10 08″”

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Går det att välja en friskare vård?

Det nalkas val i Sverige, och sjukvårdsfrågan är en av de viktigaste frågorna för svenska folket.

Läs hur Frisk Sjukvård känner inför det stundande valet i dagens  Markblad

Kom ihåg att skriva under uppropet om du inte redan gjort det – klicka HÄR!

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Glad midsommar!

Frisk Sjukvård önskar alla följare en trevlig och glad midsommar och vill samtidigt passa på att påminna om en viktig sak! 

Den 9 september går vi till valurnorna.
Eftersom sjukvårdsfrågorna är viktiga och aktuella, så är just valet till landstinget extra viktigt. Det valet brukar tyvärr komma i skymundan eftersom valet till riksdag och kommun för många känns angelägnare.
Men OM du vill ha en fungerande sjukvård – välj dina representanter till landstinget med omsorg den 9:e september!

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vårdval ger nya kval!

Frisk Sjukvård har inte gått i vinteride om ni trodde det! Nej då pennorna, glöder och en ny debattartikel har publicerats både i BT.se 2018-03-12 samt Markbladet 2018-03-21 (läs artikeln här!)

Önskar en härlig påskhelg – passa på att njuta av solen när den tittar fram!

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Möte med Vänsterpartiet regionfullmäktigeledamot Eva Olofsson

Möte med regionfullmäktigeledamot Eva Olofsson, Vänsterpartiet och den politiske sekreteraren inom hälso- och sjukvård, Niklas Theodorsson.
Från Frisk sjukvård deltog Ing-Britt Helgesson, Marcus Otterloo och Monica Molin.
Mötet hölls i ABFs lokaler på Magasinsgatan i Borås. 

Vi presenterad oss och berättade lite kort vad Frisk sjukvård har för tankar om vården. En omorganisation behövs för att vården ska bli likvärdig över hela landet och  för att komma till rätta med personalproblem. Vi har tittat på Norges sjukvårdsmodell och hämtat mycket idéer därifrån. Liknande system finns i fler länder.
Staten får ett övergripande ansvar för de stora universitetssjukhusen, där specialistsjukvården ska bedrivas och utformar regler så alla arbetar enligt samma principer. Landstingen har spelat ut sin roll och ansvaret för primärvården flyttas till kommunerna. De har redan idag stort ansvar för bland annat skol- och hemsjukvård och känner sina patienter och områden.

 Eva Olofsson delade inte våra tankar och tyckte inte det blir bra att staten lägger sig i för mycket. Lite förvånande, eftersom Vänstern av tradition alltid velat förstatliga både industrier och annat. Socialstyrelsen behöver sätta upp lite grundregler men sen är det upp till landstingen att sköta all vård i respektive område. Att ge kommunerna makt över primärvården skulle bara göra att det blir rörigt och ingen skulle ha kontroll, bland annat med anledning av vårdvalet. Dessutom skulle det innebära en omorganisation till och det skulle heller inte vara så lyckat.
Överlag, utan att för den skull vara helt emot viss valfrihet, så såg de dessa vårdvalsreformer som ett stort bekymmer. Det försvårar den parlamentariska styrningen och kräver ett stelbent reglemente då det ska vara lika villkor för alla. Kruxet är att verkligheten visar upp olika förutsättningar som krockar med detta synsätt, varpå politiken i efterhand försökt lappa o laga för att kompensera. Samtidigt så kändes det inte som att de ville ta strid för att ändra på detta utan det är som det är, när det gäller genomförda reformer.

 Vänsterns recept för en bättre vård, var istället att lita till tekniska lösningar som till exempel läkare via webbkamera, specialistsjukvårdsteam som åker hem till folk och sköterskebilar som rycker ut vid vissa larm.
Dessutom vill de, som enda parti i regionen, höja skatten med 30 öre och verka för att statsbidragen inflationssäkras.
De tyckte att det var ok att köra med metoden laga och lappa. Det vill säga, pytsa in lite pengar till nån verksamhet för att få en drägligare tillvaro för personal och patienter.
För att råda bot på personalbristen föreslår Vänstern att det utbildas fler. Och att arbetsmiljön blir bättre vilket kan ske genom till exempel arbetstidsförkortning med bibehållen lön, vilket alla andra partier är emot. Och man var helt emot användandet av bemanningsläkare, men det är ju alla partier eniga om.
Tydligen ska regionen bilda en egen bemanningspool där man ska kunna hyra personal. Det är väl ingen större skillnad på en privat bemanningspool eller en som drivs via regionen, förutom att vinsten hamnar i privata fickor eller hos regionen? Den privata poolen kommer väl att locka med högre lön så frågan är väl hur många som kommer att lista sig på regionens pool?

Eva höll med om att själva sättet som regionen är organiserad på är rörig med alltför många nämnder och styrelser. Men hon verkade inte ha något förslag på vad man ska göra istället.

Marcus frågade i slutet av vårt möte vad Vänstern skulle genomföra om de vann regionvalet med 60 % men Eva kunde inte ge några riktigt bra förslag. Till slut sa hon att många av deras idéer inte kan genomföras utan att de får stort inflytande i regeringen/riksdagen. Jag tyckte det kändes visionslöst och det verkade inte finnas några bra idéer eller drömmar om hur vi skulle kunna få en jämlik och bra vård. 

Inget av partierna vi pratat med verkar ha några större visioner om framtidens vård, förutom spännande tekniska lösningar. Det lovar inte gott inför framtiden och hur den framtida vården ska organiseras. Det lär bli ett spännande val i höst. Eller så blir det inte det, med tanke på att det inte skiljer något nämnvärt mellan partierna. Alla är eniga om problemen men ingen vill ändra på grundstrukturerna! Hur lyckas vi lyfta den grundfrågan?

För Frisk Sjukvård
Monica Molin
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SVT tar upp den svenska vårdens situation!

Se på SVT om den svenska vården och dess utmaningar. Manuset skulle ha kunnat vara hämtat från Frisk sjukvårds kampanj, då det är precis dessa frågeställningar och denna kritik vi för fram!

 

Se programmet här!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar